Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

2009ko kudeaketa txostena

Hiri hondakinak

Hondakinen sorrera %2,18 murriztu da aldi honetan. Aurreko urtean (2008) hondakinen sorrera mantentzen zen, azken urteotako gorako joera hautsita.

Aurtengo hondakinen osaketa aztertzeko analisiek erakusten dute papera izan dela bere pisua gehien murriztu duen osagarria. Horrela, nahiz eta bildutako paper-kartoi kopurua ia %4 murriztu den (20.934 2009an, eta 21.788 2008an), material hori berreskuratzeko portzentajea %71ekoa izan da (2008an, %69), Europar Batasunak ezarritako helburuaren gainetik (%60).

Bilketa espezifikoak edo material bakar batekoak pixka bat murriztu dira, %1,4 (41.186 tona aurten eta 42.186 tona iaz), eta beira eta egurra soilik izan dira gehiago bildu direnak.

Sortutako hondakinak murriztu badira ere, berreskuratutako materialen kopurua mantendu da iaz berreskuratutako tonei dagokienez, %0,67 handitu baitira; datu horien barne daude lantegian berreskuratutako eta material bakarreko bilketetan berreskuratutako materialak.

Ekoizpena

  2006 2007 2008 2009
sortutako hondakinen kopuru osoa 149.607 153.109 153.277 150.614
Kg/biztanle/urtea 459,9 465,5 466 436,7

Osaketa

  2006 2007 20082009
Papera-kartoia 30.430 20,34% 31.879 20,80% 32.009 20,79% 29.772 19,77%
Brikak 1.631 1,09% 1.685 1,10% 1.788 1,16% 1.832 1,22%
Plastikoa 9.186 6,14% 10.060 6,56% 9.422 6,12% 11.459 7,61%
Beira 14.422 9,64% 14.519 9,47% 14.983 9,73% 14.807 9,83%
Metalak 3.774 2,52% 3.725 2,43% 3.612 2,35% 3.777 2,51%
Ehunak 2.634 1,76% 3.245 2,12% 3.162 2,05% 3.909 2,60%
Tamaina handiko objektuak 5.657 3,78% 6.344 4,14% 5.627 3,65% 5.204 3,46%
Beste produktu batzuk 13.923 9,31% 13.283 8,67% 19.079 12,39% 19.452 12,91%
Gai organikoak 67.951 45,42% 68.535 44,71% 64.287 41,75% 60.404 40,10%
Guztira 149.607 100,00% 153.277 100,00% 153.968 100,00% 150.616 100%

Sortutako hondakinak bilketa motaren arabera (t)

  2006 2007 2008 2009
Gai organikoen eta gainerakoen edukiontzietan 104.907 105.685 103.606 100.782
Ontzien edukiontzietan 9.856 8.034 8.221 8.289
Material bakarrekoen bilketak 34.844 39.558 42.142 41.545

Berreskuratutakoak, produktuaren arabera (t)

  2006 2007 2008 2009
Berreskuratutako papera/kartoia guztira 19.594 21.738 22.063 21.162
Beira guztira 6.266 7.034 7.762 8.170
Plastikoa guztira 1.082 1.273 1.889 2.346
Brika guztira 266 363 473 624
Metalak guztira 962 939 999 1.040
Tamaina handiko objektuak guztira 3.353 2.407 2.329 2.272
Inausketa 4.824 5.558 6.152 5.440
Egurra 0 884 1.666 2.569
Berreskuratutako produktuak guztira 36.347 40.196 43.333 43.623
Berreskuratutako kg/biz/urtea 111,7 123,6 127,1 126,5
berreskuratze indizea ontziak guztira (%) 43,2 46,1 51,1 50,9

Zabortegira bideratzea

  2006 2007 2008 2009
Zabortegira bideratua (%)
(Zabortegira ez doan bildutako zabor osoaren %)
41,8 42,5 45,9 45,11

Bilketa zerbitzua

Edukiontzien parkea      
Organikoa 2142 atzekoa 3696  albokoa  
Ontziak 1039 atzekoa 2293  albokoa  
Papera-kartoia 126 atzekoa 2807  albokoa 1066 goikoa
Beira 2356 kaleko edukiontziak 320 ostalaritzan  
Pilak 1100 pilak botatzekoak 1128 cbeira biltzekoak  
Inausketa 165    
       
Kamioien flota      
Bilketa arrunta 17 atzekoa 29 albokoa 11 bilketa-aurrekoa
Garabi-besoko kamioiak 4    
Hidrogarbitzailea 3    
Edukiontziak garbitzekoa 3    
Papera biltzea 2 garabi-beso + albokoren bat erabiltzen dira    
Beira biltzea 2 biltzeko + 1 garbitzeko    
Inausketa biltzea 2 (enpresa kontratatua)    
Tamaina handikoak biltzea 10 (enpresa kontratatua)    
       
Zerbitzuaren instalazioak      
Garajearen nabea      
Kokapena
Garraioaren hiria    
Azalera
6.000 m2    
Aretoa
bulegoak, zerbitzu orokorrak, garajea eta garbiketa trena