Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

2009ko kudeaketa txostena

Arazuriko hondakin-urak arazteko planta

Hodi biltzaileen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin urak Arazuriko plantara heltzen dira, han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira baldintza hobeetan itzuli ahal izateko.

plantaren ezaugarriak

 • Noiz eraiki zen:  lehen mailako tratamendua: 1990 / tratamendu biologikoa: 1999
 • Kokapena: Arazuri (Oltza Zendea-Nafarroa)
 • Azalera: 40 ha
 • Hartzen dituen herritarrak: 340.303
 • Hartzen dituen herritar baliokideak: 715.535 biztanle
 • Batez besteko emaria: 1.235 l/s

> ezaugarriak

 • Hondakin-urak tratatzea: lehen mailako tratatzea: aurretik tratatzea eta 6 dekantatze unitate / tratatze biologikoa: egurasteko lau putzu eta bigarren mailako dekantatzerako sei unitate.
 • Lohiak tratatzea: 2 flotagailu, 3 lodigarri eta 5 digestore anaerobio. Deshidratatzea: 2 birziklagailu
 • Biogasa aprobetxatzea: gasometroa, esfera eta konpresoreak. Kogenerazio planta (4 motor – 1,1 MW eta 3 turbokonpresore – 1,5 MW).
 • Lohiak birziklatzea (biosolidoak): konposta egitea eta nekazaritzan zuzenean erabiltzea.

> 2009ko errendimenduak

 • Tratatutako emaria 39.703.680 m3
 • Kanpoko lohiak, Mankomunitateak tratatuak 27.438 m3
      (hondakin uren araztegian jasotako kargaren % 9,3)

2008 2009
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Hondakin-urak tratatzea 2.630 7.878 2.405 7.602
Biosolidoak tratatzea 34 701 65 1.034
Biltzaileen kontrola 684 11.602 701 11.385
Analisi bidezko barne kontrolak guztira 4.287 33.206 3.171 20.291

> sortutako biogasa eta energia ekoiztea

 • Biogasa sortzea: 6.149.890 (16.847 Nm3/egun)
 • Autoaskitasun energetikoa: %90,2
 • Prozesuan kontsumitutako energia: 23.014.257 kWh
 • Ekoitzitako energia: 20.763.656 kWh

Kontsumitutako lehengaiak

sareko ura 241.200 m3
Arazte prozesuko erreaktiboak  
Polielektrolitoak 97 t
Pinu azal birziklatua 1.080 m3
Hondakin berdeak 10.171 t
Biosolidoak 10.332 t
Hondar silizeduna 1.862 t
Turba gorria 151 m3

Sortutako hondakinak

Plantako arazte hondakinak (baheak, aurretik tratatzea...) 2.112 t
Arazte plantako biosolidoak 36.505 t
Laborantza estentsiboko biosolidoak
26.172 t
Konposta egiteko biosolidoak
10.332 t
Arazte plantako biosolidoak guztira 36.505 t
Hondakin berdeak baztertzea 190 t

Uretara isuriak

kopurua (m3/urte) 38.379.041
emaria (l/s) 1.217
Karga kutsatzailea tona/urte
Uretan esekita dauden solidoak 287
Nitrogenoa 196
Fosforoa 38
OEB5 366
OEK 1.423

Lohien erabilera (biosolidoak) eta lohi-konpostaren kalitatea

Biosolidoen erabilera  
Miranda-Argako esparrua %39
Zangozako esparrua %23
Estellerriko esparrua %6
Orbaibar, Izarbeibar eta Iruñerriko esparrua %32
Biosolidoen kalitatea.
Biosolidoetan dauden metal kopuruen konparazioa (mg/kg/MS)
 
Zinka (legezko muga, 4.000) 851
Berua (legezko muga, 1.200) 58
Kobrea (legezko muga, 1.750) 241
Kromoa (legezko muga, 1.500) 66
Nikela (legezko muga,  400) 34
Merkurioa (legezko muga, 25) -
Kadmioa (legezko muga, 40) <3
Konpostaren kalitatea.
Ekoitzitako konpostean dauden metal kopuruak (mg/kg/MS)
 
Zinka (legezko muga, 1.000) 450
Beruna (legezko muga, 200) 49
Kobrea (legezko muga, 400) 131
Kromoa (legezko muga, 300) 50
Nikela (legezko muga, 100) 21
Merkurioa (legezko muga, 205) 0,6
Kadmioa (legezko muga,3) <3

Merkaturatutako produktuak (konposta-Arazuri)

Salmentak 11.094 m3
Ontziratu gabe % 90,0
Xeheka % 10