Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Araudia eta tarifak

HIRI GARRAIOA ARAUTZEKO ORDENANTZA

Iruñerriko hiri garraioaren zerbitzuak izan behar duen konfigurazio orokorra zehazten du, eta bai erabiltzaileek dituzten eskubideak eta betebeharrak ere, Mankomunitateari eta zerbitzuaren esleipendun den enpresari dagokienez.

ZERBITZUEN ORDENANTZA ETA ARAUDI GUZTIAK LOTURA HONETAN ESKURATU AHAL DITUZU.

 

 

 

 

 

HIRI GARRAIOAREN TARIFAK (2022)
HOBARIA IRAILAREN 1A ETA ABENDUAREN 31 ARTEAN

Txanpon-tituluei eta aldi baterako tituluei aplikatu beharreko tarifen aldi baterako murrizketa Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren laguntzak)

Reducción temporal de tarifas a aplicar a títulos monedero y títulos temporales (Ayudas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).

Ekainaren 25eko 11/2022 Errege Dekretu Legeak laguntza zuzenen sistema bat ezarri du, 2022ko ekitaldiari dagokiona, hiriko edo hiriarteko garraio-zerbitzu kolektiboa ematen duten autonomia-erkidegoei edo toki-erakundeei finantza-sostengua emateko, eta Errege Dekretu Legea indarrean sartzeko egunean dauzkaten abonuen eta bidaia anitzeko tituluen prezioan %30eko murrizketa ezartzea erabakitzen dutenei, 2022ko irailaren 1a eta 2022ko abenduaren 31 arteko aldirako. Horrenbestez, abonuekin edo bidaia anitzeko txartelekin ordaintzen ez diren tiket edo txartel arruntak ez dira sartuko laguntza horien barnean.

ESKUDIRUTAN ORDAINTZEA
 2022
Tiket arrunta1,40 €
Tiket arrunta, sanferminetan (uztailaren 6a eta 14a artean, 06:00-00:00)1,70 €

 

GARRAIO TXARTELAREN BIDEZ ORDAINTZEA
 2022

%30EKO MURRIZKETA

Garraio txartela (gaueko zerbitzuan izan ezik)0,73 €0,51 €
Gaueko zerbitzua (gaueko lineetarako, sanferminetarako –uztailaren 6a eta 14a artean, 06:00-00:00– eta tarifa sozialetarako)1,06 €0,74 €
Autobusez aldatzea (linea desberdinen artean, 45’ igaro baino lehen eginez gero)

DOHAINIK

DOHAINIK

 

ALDI BATERAKO ABONAMENDUA
 2022

%30EKO MURRIZKETA

30 eguneko abonamendu orokorra31,20 €21,84 €
30 eguneko abonamendua 31 urtetik beherakoentzat (J gizarte)25,00 €17,50 €
30 eguneko abonamendua familia ugarientzat (C gizarte)22,00 €15,40 €

 

GARRAIO TXARTELAREN BIDEZ ORDAINTZEA
 2022%30EKO MURRIZKETA
Gizartetik baztertuak izateko egoeran dauden pertsonak (F gizarte tarifa)0,18 €0,12 €

65 urtetik gorako pertsonak (B gizarte tarifa)

%65eko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonak, erabateko baliaezintasuna edo baliaezintasun handia dutenak, eta lehen laguntzailea (E gizarte tarifa)

0,34 €0,24 €
Familia ugarietako kideak (C gizarte tarifa)0,51 €0,36 €